Liên Việt Logistics

Liên Việt Logistics đã và đang hướng tới trở thành một chuyên gia giao nhận vận tải nhằm tạo ra lợi ích bền vững cho khách hàng đồng thời cung cấp dịch vụ và giải pháp hậu cần khắp Việt Nam chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của mọi khách hàng.

Xem thêm